Invitasjon til eiermøte

Alle eiere av egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank inviteres til eiermøte:

Torsdag 5. mars 2020 kl. 18.00 på Skjærgården Hotell i Langesund

Tema på møte vil være valg av representanter til bankens representantskap og generell informasjon.

Det skal velges 2 representanter og en vararepresentant for 4 år. Det skal i tillegg velges en representant og en vararepresentant til valgkomiteen for eierne. (Valgperiode 4 år)

Oversikt over dagens representanter og hvem som er på valg.

Valgkomiteen ønsker innspill og forslag til kandidater før innstilling fra valgkomiteen fremlegges.

Innspill eller forslag kan sendes til banken ved undertegnede som koordinerer med valgkomiteen i deres neste møte 28. januar 2020.

Påmelding til eiermøte vil bli sendt ut i egen melding ca. 1. februar 2020.

Spørsmål kan rettes til Roger Sandvik