Om banken

Skagerrak Sparebank er et resultat av fusjon mellom Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank fra 1. januar 2017.

Banken har sitt markedsområde i Nedre Telemark samt østre Agder. Banken har 4 lokalkontorer. Disse er lokalisert i Skien, Stathelle, Kragerø og Arendal.

Banken utstedte sine første egenkapitalbevis i 2014 og vi har i dag ca. 590 lokale eiere

Bølger