Artboard 2@2x

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 har gitt eierne 7-10% årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 har gitt eierne 7-10% årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Artboard 2@2x

Fra mandag 20.11 kl 09:00 kan du kjøpe egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank, den eneste lokalbanken i Nedre Telemark som du kan bli medeier i.

Vil du bli medeier i Skagerrak Sparebank?

Pengene du investerer er med på å skape vekst og utvikling i dittlokalmiljø, og Skagerrak Sparebank, banken som blir “litt din”, styrkes. Alle som ble medeiere i Bamble Sparebank ved emisjonen i 2014, har hatt 7-10 % årlig avkastning på sine investeringer. Historisk avkastning utgjør ingen garanti for fremtidig avkastning.

Da Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank slo seg sammen 1. januar 2017, ble vi en enda mer foroverlent og konkurransedyktig bank, en bank med...

  • Lokale eiere
  • Lokalt hovedkontor
  • Lokal verdiskaping
  • Lokalt engasjement

Emisjonsfakta: Offentlig emisjon på mellom 42,2 - 70 millioner kroner ved utstedelse av minimum 394 392 og maksimum 654 206 nye egenkapitalbevis.
Minimum tegningsbeløp er kr 10.700, hvilket tilsvarer 100 egenkapitalbevis. Tegningsperioden løper fra 20. november kl. 09:00 til 8. desember 2017 kl. 16:30.

Avkastning de siste årene:

Artboard 1@2x

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 har gitt eierne 7-10 % årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Prospekt og Tegningsblankett

Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Skagerrak Sparebank må gjøre det ved å lese prospektet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen og følge prospektets anvisninger. Prospektet inneholder nærmere informasjon om Skagerrak Sparebank, emisjonen og risikofaktorene knyttet til en slik investering. Prospektet er tilgjengelig på www.ekbevis.no og på tilrettelegger Swedbank Norges hjemmesider www.swedbank.no, og kan også fås ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.