ekbevis_fyrlykt_2019-6-9

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 og 2017 har gitt eierne 6-9 % årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Fra mandag 3. juni kl 09:00 kan du kjøpe egenkapitalbevis og bli medeier i Skagerrak Sparebank, lokalbanken med kontorer på Stathelle og i Arendal, Kragerø og Skien.

Vil du bli medeier i Skagerrak Sparebank?

Pengene du investerer er med på å skape vekst og utvikling i ditt lokalmiljø, og Skagerrak Sparebank, banken som blir “litt din”, styrkes. Egenkapitalbeviseierne i Skagerrak Sparebank har de siste årene hatt en årlig avkastning på sine investeringer på mellom 6 – 9 %. Historisk avkastning utgjør ingen garanti for fremtidig avkastning.

Skagerrak Sparebank er en foroverlent og konkurransedyktig bank med ...

  • Lokale eiere
  • Lokalt hovedkontor
  • Lokal verdiskaping
  • Lokalt engasjement

Emisjonsfakta
Offentlig emisjon på mellom 50 – 77 millioner kroner ved utstedelse av minimum 467 289 og maksimum  719 626 nye egenkapitalbevis. Tegningskursen er NOK 107 per egenkapitalbevis. Minimum tegningsbeløp er kr 10.700, hvilket tilsvarer 100  egenkapitalbevis. Tegningsperioden løper fra 3. juni kl. 09:00 til 14. juni 2019 kl. 16:30.

Det vil i tillegg gjennomføres en rettet emisjon mot fast ansatte i Skagerrak Sparebank med bruttoproveny inntil NOK 3 millioner.

Invitasjon til lokale investorkvelder:

Mandag 3.6 kl 17.30-18.30 på Skjærgården Hotel Langesund
Tirsdag 4.6 kl. 18.00-19.00 i bankens lokaler i Kragerø sentrum
Onsdag 5.6 kl. 17.30-18.30 på Comfort Hotel i Porsgrunn.

Alle eksisterende og potensielt nye eiere er hjertelig velkommen!

Prospekt og Tegningsblankett

Prospekt og tegningsblanketter finner du her:

Avkastning de siste årene:

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 og 2017 har gitt eierne 6 - 9 % årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Skagerrak Sparebank. må gjøre det ved å lese prospektet datert 29. mai 2019 som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen og følge prospektets anvisninger. Prospektet inneholder nærmere informasjon om Skagerrak Sparebank, emisjonen og risikofaktorene knyttet til en slik investering. Prospektet er tilgjengelig på www.ekbevis.no og på tilrettelegger Swedbank Norges hjemmesider www.swedbank.no, og kan også fås ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.