12. mai 2021 08:45

Kvartalsrapport Q1 2021

25. mars 2021 12:43

Årsregnskap 2020

24. mars 2021 10:37

Årsrapport 2020

5. januar 2021 11:15

Skagerrak Sparebank kjøper Best Eiendomsmegler AS

Skagerrak Sparebank har gjennom sitt datterselskap Telemark Meglerinvest AS signert avtale om kjøp av 70% av aksjene i Best Eiendomsmegler AS.

14. des 2020 16:05

Opsjonsavtale ny kjernebankløsning

Skagerrak Sparebank og Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning

13. nov 2020 09:37

Kvartalsrapport Q3 2020

13. nov 2020 08:30

Til våre EK beviseiere.

Styret besluttet på styremøtet den 12. november å betale ut tilbakeholdt utbytte på 3 kroner pr. EK bevis. Utbyttet vil være på konto innen fredag 27. november 2020. Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2020 vil bli publisert på Oslo Børs før åpning fredag 13. november.

Emisjon

Banken har gjennomført en vellykket emisjon.

Renteøkning

Med virkning fra 16. august har banken økt sine priser på utlån og innskudd med inntil 0,25 %

Signert protokoll

Signert protokoll fra eiermøtet 7. mars