Artboard 2@2x

Egenkapitalbevisene som har blitt tegnet har gitt eierne godt utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Regnskapsrapporter

Under Finansiell info finner du bankens kvartalsrapport for 3. kvartal 2018. Dato for offentliggjøring av Q4/Årsregnskap 2018 blir lagt ut her så snart det er klart

Informasjonsmøte i Skagerrak Sparebank
Vi innbyr Representantskapet med varamedlemmer, styret med varamedlemmer, eiere og ansatte til informasjonsmøte Tirsdag 04. desember 2018 kl. 18.00 i bankens lokaler i Kragerø
Av plasshensyn ønsker vi en påmelding senest fredag 23.november til post@skagerraksparebank.no

Med hilsen
Skagerrak Sparebank
Grunde Olsen - Leder representantskapet.