Artboard 2@2x

Egenkapitalbevisene som har blitt tegnet har gitt eierne godt utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Emisjon

Se børsmelding her

Renteøkning

Med virkning fra 9. april har banken økt sine priser på utlån og innskudd med inntil 0,25 %

Årsrapport 2018

Årsrapport for 2018 finner du her

Mulig emisjon

Skagerrak Sparebank har startet en prosess for å vurdere en emisjon av nye egenkapitalbevis, foreløpig planlagt til NOK 40 - 80 mill. Emisjonen ventes gjennomført i Q2 evt. Q3 2019. Gjennomføring vil i tilfelle meldes i ny børsmelding med nærmere informasjon.

Signert protokoll

Signert protokoll fra eiermøtet 7. mars finner du her

Representatskapsmøte

Bankens representantskap vil 21.03 behandle bankens årsrapport, årsregnskap samt diverse representansksapsaker.

Utbetaling av utbytte

Under forutsetning av endelig godkjenning av forslag til utbytte vil utbetaling til EK-beviseiere skje ca. 10 april 2019.