Artboard 2@2x

Egenkapitalbevisene som har blitt tegnet har gitt eierne godt utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Kvartalsregnskap for 4. kvartal 2018

15.02 vil banken rapportere regnskap for 4. kvartal 2018. Børsmelding vil ble sendt ut og informasjonen vil også legges ut på denne siden.

Eiermøte

07.03 vil det bli avholdt eiermøte i bankens lokaler i Kragerø kl 19.00. Påmelding skjer til post@skagerraksparebank.no innen 1. mars.

Hele innkallingen finner du her

Representatskapsmøte

Bankens representantskap vil 21.03 behandle bankens årsrapport, årsregnskap samt diverse representansksapsaker.

Utbetaling av utbytte

Under forutsetning av endelig godkjenning av forslag til utbytte vil utbetaling til EK-beviseiere skje ca. 10 april 2019.