Skip to content

Informasjonsmøte i Skagerrak Sparebank

Torsdag 7. november inviterer vi til åpen informasjonsmøte for representantskapet m/varamedlemer, eiere, styret og ansatte.

Emisjon

Banken har gjennomført en vellykket emisjon.

Renteøkning

Med virkning fra 16. august har banken økt sine priser på utlån og innskudd med inntil 0,25 %

Signert protokoll

Signert protokoll fra eiermøtet 7. mars