16. mai 2024 12:45

Kvartalsrapport Q1 2024 Skagerrak Sparebank

Last ned kvartalsrapport (pdf)

Last ned presentasjon

12. april 2024 08:10

2023 Andebu Sparebank Pilar 3

Last ned

5. april 2024 09:15

2023 Skagerrak Sparebank Pilar 3

Last ned

26. mars 2024 11:50

2023 Larvikbanken Pilar 3

Last ned

18. mars 2024 12:50

Presentasjon regnskap

Presentasjon til Generalforsamling. Fra generalforsamlingen 14. mars 2024.

Last ned

18. mars 2024 10:30

Utsikter for 2024

Administrerende direktør Jan Kleppes tanker om året 2024. Fra generalforsamlingen 14. mars 2024.

Last ned

15. mars 2024 11:50

Protokoll fra generalforsamling 14. mars 2024

Last ned

16. feb 2024 09:30

Kvartalsrapport Q4, 2023

Last ned

1. feb 2024 11:00

Signert protokoll for egenkapitaleiere den 1. februar.

Signert protokoll

18. jan 2024 15:00

Innkalling til valgmøte for egenkapitaleiere i Skagerrak Sparebank.

Skagerrak Sparebanks lokaler i Kammerherreløkka 5 (3.etg), Porsgrunn -  1. februar, 18.00

Innkalling til valgmøte

Påmeldingsskjema_fullmakt EKbeviseier

13. des 2023 13:30

Ekstraordinært repskapsmøte i Skagerrak Sparebank – tir. 12. desember

Signert protokoll ekstraord. repskapsmøte 12. desember 2023

Fremmøte ekstraord. repskapsmøte 12. desember 2023

13. nov 2023 13:30

Kvartalsrapport Q3 2023

08. nov 2023 11:30

Ekstraordinært innskytervalgmøte i Skagerrak Sparebank – Tor. 23 november kl. 18.00

Kunngjøring - Innskytervalgmøte i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteens innstilling - Kundevalgte

30. okt 2023 09:30

Informasjonsmøte for eiere av egenkapitalbevis mandag 13.11.2023 kl. 18.00

Møte holdes som teamsmøte

Representantskapsmøte 12.12.2023 kl. 18.00. Møte avholdes i bankens lokaler i Kragerø.

Presentasjon fra kvartalsmøte Q3

14. aug 2023 11:30

Kvartalspresentasjon Q2 2023

14. aug 2023 10:00

Kvartalsrapport Q2 2023

12. mai 2023 10:00

Kvartalsrapport Q1 2023

31. mars 2023 15:00

Pilar 3 2022 unotert

27. mars 2023 13:30

Utbytte for 2022 utbetales 4. april 2023.

10. februar 2023 08:30

Presentasjon Q4 2022

10. februar 2023 08:25

Kvartalsrapport Q4 2022

16. januar 2023 14:40

Representantskapsmøte er berammet til 23. mars  kl.18.00 i Kragerø

Agenda og dokumentasjon kommer senere.

10. november 2022 12:25

Kvartalsrapport Q3 2022

12. august 2022 09:55

Kvartalsrapport Q2 2022

13. mai 2022 09:45

Kvartalsrapport Q1 2022

25. april 2022 09:00

Fortrinnsrettet emisjon i Skagerrak Sparebank. Les mer

11. feb 2022 10:15

Kvartalsrapport Q4 2021

07. feb 2022 15:40

Representantskapsmøte er berammet til 21. mars  kl.18.00

Agenda og dokumentasjon kommer senere.

07. feb 2022 09:25

Innkalling til innskytervalgmøte 2022

Tirsdag 1. mars 2022 kl 17.00 i bankens i lokaler i Kragerø. Påmelding senest 25. februar 2022.

07. feb 2022 09:20

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Tirsdag 1. mars 2022 kl 19.00 i bankens i lokaler i Kragerø. Påmelding senest 24. februar 2022.

Her er påmelding og fullmaktsskjema.

20. okt 2021 09:25

Børsmelding - Etablering av sparebankstiftelse

Det vises til børsmelding datert 1. oktober om styrets foreløpige anbefaling om å konvertere 500 MNOK fra bankens grunnfondskapital til eierandelskapital vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø som eventuelt vil etableres i forbindelse med konverteringen. Konverteringen vil også medføre endringer i bankens vedtekter slik at de reflekterer forhøyelsen av eierandelskapitalen ved konvertering av grunnfondskapital og endring av sammensetningen av representantskapet.

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur

Forslaget ble enstemmig vedtatt av representantskapet, men slik at endelig vedtak om grunnfondskonvertering først vil fattes i representantskapet når beregning av bokførte verdier for 2021 og endelig sak foreligger.

Kontaktperson: Adm. banksjef Jan Kleppe 915 38 610

 

20. okt 2021 09:24

Børsmelding - Utbetaling av utbytte

Representantskapet i Skagerrak Sparebank vedtok enstemmig på møte 19. oktober at det utbetales tilleggsutbytte på 4 kroner pr. EK-bevis. Dette utbetales 5. nov 2021.

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Jan Kleppe 915 38 610

Ass. banksjef Joakim Fjellvang Hanssen 976 81 503

Finans- og økonomisjef Inge Glittum 930 12 210

 

04. okt 2021 08:36

Børsmelding - Forslag om utbytte

Det vises til tidligere kommunikasjon i bankens årsrapport for 2020 hvor styret, basert på forventningene fra Finanstilsynet, anbefalte å avvente utbyttebetaling for 2020 til fjerde kvartal i 2021. Finansdepartementet har i pressemelding av 7. september i år kunngjort at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utbytteutdeling etter 30. september i år, og styret i Skagerrak Sparebank vil foreslå for bankens representantskap at det utbetales et utbytte på 4 kroner pr. EK-bevis for regnskapsåret 2020. Banken avholder representantskapsmøte 19. oktober 2021.

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Jan Kleppe 915 38 610

Ass. banksjef Joakim Fjellvang Hanssen 976 81 503

Finans- og økonomisjef Inge Glittum 930 12 210

 

04. okt 2021 08:33

Børsmelding - stiftelse

Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

Styret i Skagerrak Sparebank har, basert på beslutningen i bankens representantskap den 23.mars 2021, igangsatt arbeidet med å vurdere etablering av en sparebankstiftelse. Foreløpig anbefaling og forslag til videre arbeid vil bli lagt frem for bankens representantskap den 19. oktober. Styret har i sin anbefaling foreslått å konvertere 500 MNOK fra bankens grunnfondskapital til eierandelskapital vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø som eventuelt etableres i forbindelse med konverteringen. Saken vil bli forelagt for representantskapet 19 oktober i år, men det legges opp til at endelig vedtak fattes i mars neste år. Bakgrunnen for forslaget om konvertering er ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur Kontaktperson: Adm.banksjef Jan Kleppe 915 38 610

 

27. mai 2021 10:45

Utbytte for 2020

Med bakgrunn i koronapandemien har myndighetene besluttet midlertidige begrensninger på utbytteutbetaling for 2019 og 2020 fram til 30. september. Banken betalte ut 89 % av overskuddet tilhørende egenkapitalbeviseierne i utbytte for 2019 og må derfor avvente ytterligere utbytteutbetaling til etter 30.september.  

På representantskapsmøtet den 23. mars ble det derfor vedtatt kr 0,- i utbytte. Siden begrensningen er forutsatt å opphøre etter 30. september, planlegger vi å avholde et nytt representantskapsmøte i oktober for å gjøre en eventuell ny beslutning vedrørende utbytte for 2020.  

For mer informasjon kontakt: 

Inge Glittum, CFO

Mobil: 930 12 210 

Epost: ig@skagerraksparebank.no 

10. november 2022 12:25

Kvartalsrapport Q3 2022

12. august 2022 09:55

Kvartalsrapport Q2 2022

13. mai 2022 09:45

Kvartalsrapport Q1 2022

25. april 2022 09:00
Fortrinnsrettet emisjon i Skagerrak Sparebank. Les mer

11. feb 2022 10:15

Kvartalsrapport Q4 2021

07. feb 2022 15:40

Representantskapsmøte er berammet til 21. mars  kl.18.00

Agenda og dokumentasjon kommer senere.

07. feb 2022 09:25

Innkalling til innskytervalgmøte 2022

Tirsdag 1. mars 2022 kl 17.00 i bankens i lokaler i Kragerø. Påmelding senest 25. februar 2022.

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Tirsdag 1. mars 2022 kl 19.00 i bankens i lokaler i Kragerø. Påmelding senest 24. februar 2022.

Her er påmelding og fullmaktsskjema.

20. okt 2021 09:25

Børsmelding - Etablering av sparebankstiftelse

Det vises til børsmelding datert 1. oktober om styrets foreløpige anbefaling om å konvertere 500 MNOK fra bankens grunnfondskapital til eierandelskapital vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø som eventuelt vil etableres i forbindelse med konverteringen. Konverteringen vil også medføre endringer i bankens vedtekter slik at de reflekterer forhøyelsen av eierandelskapitalen ved konvertering av grunnfondskapital og endring av sammensetningen av representantskapet.

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur

Forslaget ble enstemmig vedtatt av representantskapet, men slik at endelig vedtak om grunnfondskonvertering først vil fattes i representantskapet når beregning av bokførte verdier for 2021 og endelig sak foreligger.

Kontaktperson: Adm. banksjef Jan Kleppe 915 38 610

12. mai 2021 12:45

Pressemelding Q1 2021

12. mai 2021 08:45

Kvartalsrapport Q1 2021

25. mars 2021 12:43

Årsregnskap 2020

24. mars 2021 10:37

Årsrapport 2020

5. januar 2021 11:15

Skagerrak Sparebank kjøper Best Eiendomsmegler AS

Skagerrak Sparebank har gjennom sitt datterselskap Telemark Meglerinvest AS signert avtale om kjøp av 70% av aksjene i Best Eiendomsmegler AS.

14. des 2020 16:05

Opsjonsavtale ny kjernebankløsning

Skagerrak Sparebank og Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning

13. nov 2020 09:37

Kvartalsrapport Q3 2020

13. nov 2020 08:30

Til våre EK beviseiere.

Styret besluttet på styremøtet den 12. november å betale ut tilbakeholdt utbytte på 3 kroner pr. EK bevis. Utbyttet vil være på konto innen fredag 27. november 2020. Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2020 vil bli publisert på Oslo Børs før åpning fredag 13. november.

Emisjon

Banken har gjennomført en vellykket emisjon.

Renteøkning

Med virkning fra 16. august har banken økt sine priser på utlån og innskudd med inntil 0,25 %

Signert protokoll

Signert protokoll fra eiermøtet 7. mars