Artboard 2@2x

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 har gitt eierne 7-10% årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Egenkapitalbevisene som ble tegnet i 2014 har gitt eierne 7-10% årlig utbytte. Lokalt engasjement har lønt seg!

Artboard 2@2x

Vellykket emisjon

Emisjonen er nå sluttført. Tildelingsbrev til tegnere sendes ut fra Swedbank i løpet av kort tid.

Les mer på Skagerrak Sparebank