13. nov 2020 09:37

Kvartalsrapport Q3 2020

13. nov 2020 08:30

Til våre EK beviseiere.

Styret besluttet på styremøtet den 12. november å betale ut tilbakeholdt utbytte på 3 kroner pr. EK bevis. Utbyttet vil være på konto innen fredag 27. november 2020. Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2020 vil bli publisert på Oslo Børs før åpning fredag 13. november.

Emisjon

Banken har gjennomført en vellykket emisjon.

Renteøkning

Med virkning fra 16. august har banken økt sine priser på utlån og innskudd med inntil 0,25 %

Signert protokoll

Signert protokoll fra eiermøtet 7. mars