Egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank er registrert i VPS. EK-bevisene er ikke notert på noen offisiell handelsplass (børs)

Banken har imidlertid etablert et tilbud om å formidle kjøp og salg gjennom vår finansavdeling. Ved kjøps- eller salgsinteresse kan det derfor tas kontakt med:

Kurs på EK bevisene:

Ved kjøp og salg av EK bevis formidlet gjennom oss vil kursen være bokført verdi pr. siste offisielle kvartalsregnskap.

Utbytter:

Basert på bankens resultater og utbyttepolitikk, vil utbytte bli utbetalt i etterkant av Representantskapets behandling av årsregnskapet. Se finansiell kalender

Kostnader ved kjøp og salg:

Ved formidling gjennom banken påløper ingen kostnader hverken for kjøper eller selger. (utover eventuelle kostnader hos VPS)

Kjøp og salg av EK bevis kan også avtales direkte mellom kjøper og selger

Er det noe annet du lurer på ta kontakt med oss.