Utbyttepolitikk:

Skagerrak Sparebank styrer mot en stabil og attraktiv utbyttepolitikk. Banken vil sikte mot at 60 – 90% av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. Utbytte vil tilpasses bankens inntjenings- og egenkapitalsituasjon løpende.

Utbytter:

2022:           5,00

2021:           7,50

2020:           4,00

2019:            6,00

2018:            6,70

2017:            2,40

2017:            3,00 (ekstraordinært utbytte)

2016:            9,00

2015:            6,00

2014:            5,63