Ledelse

 • Jan Kleppe (adm. dir), Skagerrak Sparebank
 • Joachim Steinsett (viseadm. dir), Larvikbanken
 • Børre Grovan (økonomi og adm), Andebu Sparebank
 • Siw Mediaas (HR), Skagerrak Sparebank
 • Anita Ekeberg Gibbons (PM), Larvikbanken
 • Joakim Fjellvang Hanssen (BM), Skagerrak Sparebank
 • Jan Erling Kvisvik (marked/kommunikasjon), Larvikbanken
 • Pål Fredrik Andersen (dagligbank), Skagerrak Sparebank
 • Bjørnar Skatvedt (risk og compliance), Andebu Sparebank

Styremedlemmer

Styret i banken består av 9 medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen. Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner to medlemmer hver. Under følger hele den nye styret:

 • Ingrid Knotten Haugberg, Andebu Sparebank
 • Linn Therese Bekken, Andebu Sparebank
 • Roy Thomas Johannessen, Larvikbanken
 • Are Støen Stokstad (styreleder), Larvikbanken
 • Roy Vike Vardheim (nestleder), Skagerrak Sparebank
 • Astri Ellegård - Jacobsen, Skagerrak Sparebank
 • Pål Ringholm, eksternt styremedlem
 • Morten Bryne hovedtillitsvalgt, Larvikbanken
 • Kjersti Røneid Larsen hovedtillitsvalgt, Skagerrak Sparebank
 • Jon-Henrik Grindlia - varamedlem hovedtillitsvalgt Andebu Sparebank

Generalforsamlingen i den nye banken består av 24 medlemmer. 9 medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte og 9 medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbeviseiere.

Generalforsamlingens medlemmer

Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner innskytervalgte medlemmer. Under følger hele den nye generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer

 • Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder), Andebu
 • Bjarne Sommerstad, Andebu
 • Grunde Olsen, Skagerrak
 • Magnar Kleiven, Skagerrak
 • Kari Waag, Skagerrak
 • Lene Marie Naper - Helgestad, Skagerrak
 • Hilde Sannerholt, Larvik
 • Berit Heide, Larvik
 • Sigmund Foldvik, Larvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

 • Jon Guste Pedersen, Skagerrak stiftelsen
 • Steinar Amsrud, Larvik stiftelsen
 • John Henry Bråvold, Andebu stiftelsen
 • Sigbjørn Myhre, Andebu øvrige
 • Elisabeth Møyland Halum, Andebu øvrige
 • Halvor Vinje, Skagerrak øvrige
 • Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder), Skagerrak øvrige
 • Roy Lundquist, Skagerrak øvrige
 • Dag Haagensen, Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer

 • Siri Kristiansen, Andebu
 • Torild Larsen, Andebu
 • Kristina Aastad, Skagerrak
 • Stig Gürrich, Skagerrak
 • Nina Fevik, Larvik
 • Frode Solvang Hagen, Larvik