Styret 2020

Roy Vike Vardheim Styreleder
Tor Markussen Nestleder
Kirsti Solheim Styremedlem
Astri Ellegård-Jacobsen Styremedlem
Morten Andresen Styremedlem
Arild Bohlin Styremedlem ansatt
Kjersti Røneid Larsen Styremedlem ansatt


Varamedlemmer

Geir Kulås
Lene Rambekk
Kristina Aastad
Helge Bjørbæk

 

Representantskap 2020

Kundevalgte

Navn Rolle Kommentar
Grunde Olsen Leder Kragerø- leder 1 år
Magnar Kleiven Nestleder Bamble- nestleder 1 år
Kari Waag Medlem Bamble
Gunn Rogn Hegge Medlem Bamble
Hans Per Heistad Medlem Bamble
Torleif Fluer Vikre Medlem Kragerø
Mette Skarre Abrahamsen Medlem Kragerø
Mona Byvold Næss Medlem Kragerø


EK-beviseiere

Halvor Vinje
Jørn Pettersen
Roy Lundquist
Thorbjørn Haukvik
Gisle Lunde
Solbjørg Bjelde Nilsen

Medlemmer Politisk valgte

Jan Runar Arvesen Kommunevalgt     Bamble
Tom Markus Kommunevalgt     Bamble
Per Kristian Nilsen Kommunevalgt     Kragerø
Ellef Ellegård Kommunevalgt     Kragerø

Medlemmer ansatte

Linda Gunhildstad
Bente Brynhildsen
Anette S. Wold
Stig Gurrich
Svein Olsen
Trine Strømme Gautefald

Varamedlemmer

Klaus Rønholt Kundevalgt Bamble
Lars Gustav Gjerstad Kundevalgt Bamble
Vegard Solberg Kundevalgt Kragerø
Malin Størseth Kundevalgt Kragerø

 

Henny Nesland EK-eier
Atle Holmås EK-eier
Tove Stiansen Hvalvik EK-eier

 

Irene Wold Kommunevalgt Bamble
Mette K. Ofstad Kommunevalgt Kragerø

 

 

Frode Engvoldsen Ansatt
Arild Bohlin Ansatt
Grethe Isaksen Johansen Ansatt